فدایی سید علی

توضیحی ندارد!!

 

شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی

شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی

ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم.

ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند.

تنها موقعی سر پا نیستیم که کشته بشیم یا زخم بخوریم و بر خاک بیافتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تونه خم بکنه

دریافت فایل صوتی، کلیک کنید: اینجا یا اینجا