فدایی سید علی

توضیحی ندارد!!

چهارشنبه 5 مرداد 1390 ساعت 17:58

سلام بر نصرالله، سلام بر حاج رضوان

سلام و درود بر روان پاک مجاهد شهید حاج عماد فائز مغنیه............ مجاهد عالی مقامی که عزت و افتخار را برای جهان اسلام به ارمغان آورد.....

 

و سلام و درود بر دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله....