فدایی سید علی

توضیحی ندارد!!

شنبه 26 شهریور 1390 ساعت 14:51

به کوری چشمانشان 9 دی، باز آمد

 

به کوری چشمان اصلاح طلبان آمریکایی این نوکران باجیره و مواجب شیطان بزرگ، ساکتین و خواص بی بصیرت و جریان انحرافی

انتشار هفته نامه 9 دی از سر گرفته شد...

امیدوارم این هفته نامه تأثیر گذار، به همان شیوه سابق ادامه دهد و در روشن کردن فضا و افشای توطئه های گروهکهای سیاسی علیه اسلام و نظام اسلامی بیش از پیش موفق باشد....ابتدا تلاش کردند نام این هفته نامه را تغییر دهند و مدتی هم به دلایل واهی توقیفش کردند، خدا سومیشو به خیر کنه!!!