فدایی سید علی

توضیحی ندارد!!

لعن علی عدوک یا حسین، خاتمی و کروبی و میرحسین
 

لعن علی عدوک یا حسین

خاتمی و کروبی و میر حسین

دریافت فایل تصویری با فرمت  mp4 کلیک کنید اینجا
حجم 3.62 مگابایت

ما عاشق حسینیم، دشمن میرحسینیم


بزرگترین ثروت براى یک نظام همین است که مردم پشت سرش باشند. آمدند به اصطلاح خواستند این حرکت مردمى را خراب کنند؛ گفتند راهپیمائى حکومتى! بى عقلها نفهمیدند که با این حرف دارند حکومت را تعریف میکنند؛ دارند از حکومت تمجید میکنند. این چه حکومتى است که در ظرف دو روز - روز عاشورا (یکشنبه) آن خباثتها را راه انداختند، روز چهارشنبه این حرکت عظیم راه افتاد - میتواند یک چنین بسیج عظیم ملى را در سرتاسر کشور بکند؟ امروز کدام کشور دیگر، کدام حکومت دیگر چنین قدرتى دارد؟ قوى ترین حکومتهاى دنیا و ثروتمندترینشان - که ولخرجى هاى زیادى هم براى جاسوس پرورى و خرابکارى و تروریست پرورى دارند - اگر همه ى تلاششان را هم بکنند، نمیتوانند ظرف دو روز، صد هزار نفر آدم را بیاورند توى خیابانهاى شهرشان یا کشورشان. چند ده میلیون انسان در سرتاسر کشور بیایند! اگر به دستور حکومت آمده باشند، این خیلى حکومت مقتدرى است؛ پس خیلى حکومت قوى اى است که اینجور امکان بسیج را دارد. اما حقیقت غیر از این است؛ حقیقت این است که در کشور ما حکومت و مردمى وجود ندارد - همه یکى اند - مسئولین حکومت، از شخص حقیر این بنده گرفته تا دیگران، هر کدام قطره هائى هستیم در اقیانوس عظیم این ملت.

آیت الله علم الهدی سخنرانی خوبی کردند که می توانید در اینجا متن آن را بخوانید.

این هم خواسته ملت ایران

نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنه‌گران زد

این پدر شهید هم با پسرش اومده که بگه همه ملت ایران و خانواده های شهدا و ایثارگران از موسوی و خاتمی و دار و دسته نیویورکی ها اعلام برائت می کنند....

 

 

 

یوم الله 9 دی عام الفتنه 1388،

آیت الله علم الهدی 9 دی 1388
 

یه قسمت از سخنرانی آیت الله علم الهدی  (در مورد محارب بودن سران فتنه و عوامل میدانی اشان.....) کلیک کنید (اینجا)
 حجم 3.17 مگابایت... فرمت 
3gp

یه قسمت دیگه از سخنرانی آیت الله علم الهدی  (حزب شیطان) کلیک کنید (اینجا
حجم 1.74 مگابایت... فرمت mp4

 

آیت الله علم الهدی: آقا این مملکت زیر چکمه 40هزار مستشار امریکایی بوده است. این مملکت در دست نظام ستمشاهی بوده این مردم با سینه خشک به استقبال گلوله داغ رفتند. قطره قطره خونشان را دادند تا ولایت فقیه را حاکم کردند؛ آن وقت یک مشت بزغالۀ گوساله در مقابل چشم مردم بیایند توهین به ولایت فقیه کنند..... و شعارهای مردم....کلیک کنید (اینجا) یه تیکه از سخنرانی آیت الله علم الهدی (ضد ولایت فقیه) در میدان انقلاب 9 دی 88 کلیک کنید (اینجا) حجم 2.95 مگابایت فرمت 3gp فریاد مرگ بر موسویِ امت حزب الله کلیک کنید (اینجا) حجم ۶۱۶ k فرمت 3gp خواسته ملت از مسئولان قضایی (اینجا) حجم ۸۷۵ k فرمت mp4

لعن علی عدوک یا حسین، خاتمی و کروبی و میرحسین
 

لعن علی عدوک یا حسین

خاتمی و کروبی و میر حسین

دریافت فایل تصویری با فرمت  mp4 کلیک کنید اینجا
حجم 3.62 مگابایت

ما عاشق حسینیم، دشمن میرحسینیم


بزرگترین ثروت براى یک نظام همین است که مردم پشت سرش باشند. آمدند به اصطلاح خواستند این حرکت مردمى را خراب کنند؛ گفتند راهپیمائى حکومتى! بى عقلها نفهمیدند که با این حرف دارند حکومت را تعریف میکنند؛ دارند از حکومت تمجید میکنند. این چه حکومتى است که در ظرف دو روز - روز عاشورا (یکشنبه) آن خباثتها را راه انداختند، روز چهارشنبه این حرکت عظیم راه افتاد - میتواند یک چنین بسیج عظیم ملى را در سرتاسر کشور بکند؟ امروز کدام کشور دیگر، کدام حکومت دیگر چنین قدرتى دارد؟ قوى ترین حکومتهاى دنیا و ثروتمندترینشان - که ولخرجى هاى زیادى هم براى جاسوس پرورى و خرابکارى و تروریست پرورى دارند - اگر همه ى تلاششان را هم بکنند، نمیتوانند ظرف دو روز، صد هزار نفر آدم را بیاورند توى خیابانهاى شهرشان یا کشورشان. چند ده میلیون انسان در سرتاسر کشور بیایند! اگر به دستور حکومت آمده باشند، این خیلى حکومت مقتدرى است؛ پس خیلى حکومت قوى اى است که اینجور امکان بسیج را دارد. اما حقیقت غیر از این است؛ حقیقت این است که در کشور ما حکومت و مردمى وجود ندارد - همه یکى اند - مسئولین حکومت، از شخص حقیر این بنده گرفته تا دیگران، هر کدام قطره هائى هستیم در اقیانوس عظیم این ملت.

آیت الله علم الهدی سخنرانی خوبی کردند که می توانید در اینجا متن آن را بخوانید.

این هم خواسته ملت ایران

نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنه‌گران زد

این پدر شهید هم با پسرش اومده که بگه همه ملت ایران و خانواده های شهدا و ایثارگران از موسوی و خاتمی و دار و دسته نیویورکی ها اعلام برائت می کنند....

 

امروز خط اسلام، خط ایمان باللَّه، خط انقلاب در کشور و در میان ملت، خیلى قوى‌تر، پررنگ‌تر و بالاتر است از آنچه که قبل از این فتنه بود. چرا؟ چون مردم، خوب امتحان دادند.

یوم الله 9 دی عام الفتنه 1388،

آیت الله علم الهدی 9 دی 1388
 

یه قسمت از سخنرانی آیت الله علم الهدی  (در مورد محارب بودن سران فتنه و عوامل میدانی اشان.....) کلیک کنید (اینجا)
 حجم 3.17 مگابایت... فرمت 
3gp

یه قسمت دیگه از سخنرانی آیت الله علم الهدی  (حزب شیطان) کلیک کنید (اینجا
حجم 1.74 مگابایت... فرمت mp4

 

آیت الله علم الهدی: آقا این مملکت زیر چکمه 40هزار مستشار امریکایی بوده است. این مملکت در دست نظام ستمشاهی بوده این مردم با سینه خشک به استقبال گلوله داغ رفتند. قطره قطره خونشان را دادند تا ولایت فقیه را حاکم کردند؛ آن وقت یک مشت بزغالۀ گوساله در مقابل چشم مردم بیایند توهین به ولایت فقیه کنند..... و شعارهای مردم....کلیک کنید (اینجا) یه تیکه از سخنرانی آیت الله علم الهدی (ضد ولایت فقیه) در میدان انقلاب 9 دی 88 کلیک کنید (اینجا) حجم 2.95 مگابایت فرمت 3gp فریاد مرگ بر موسویِ امت حزب الله کلیک کنید (اینجا) حجم ۶۱۶ k فرمت 3gp خواسته ملت از مسئولان قضایی (اینجا) حجم ۸۷۵ k فرمت mp4